Logo

Dětské koutky

Nabízíme Vám projekt stabilní dětský koutek na klíč. Pro vaši firmu zrealizujeme projekt dětského koutku dle vašich potřeb a přání.

Zajistíme kompletní zpracování projektu, a to od návrhu přes jeho realizaci až po samotný provoz včetně kvalifikovaného personálu. Nabízíme však i samostatně jednotlivé služby jako je návrh dětského koutku, vytvoření rozpočtu, zajištění vybavení, atd.

Pro koho je nabídka dětských koutků určena?

1)    Realizace dětských koutků včetně možnosti hlídání dětí zaměstnanců je vhodná pro zaměstnavatele, které chtějí zvýšit svoji prestiž v očích veřejnosti a mají trvalý zájem o rozšíření benefitů, které poskytují svým zaměstnancům. Dětský koutek může být zástupnou variantou za firemní školku a může nabízet podobné služby. Nabídka dětských koutků jim stejně jako firemní školka může přinést motivované a loajální zaměstnance.

Zaměstnanci (rodiče) využívají koutek nepravidelně pro svoje předškolní děti během svých pracovních návštěv u zaměstnavatele, v době konání porad či neodkladných záležitostí jako je návštěva úřadu či lékaře.

2)      Realizace dětských koutků pro veřejnost je pro široké spektrum organizací možností zkvalitnění služeb a rozšíření své nabídky v oblasti péče o děti. V současnosti se jedná o trvale rozšiřující se trend mezi organizacemi, které chtějí získat více zákazníků z řad veřejnosti a jejich cílovou skupinou jsou i rodiče s dětmi. Jsou to např.:

  • Restaurace, kavárny a cukrárny
  • Obchodní centra
  • Hotely a penziony
  • Knihovny
  • Úřady
  • Mateřská a rodinná centra, kluby
  • Kulturní zařízení, domy dětí a mládeže
  • Zoo parky
  • Fitness centra
  • Kadeřnictví aj. 

Jednotlivé kroky k realizaci stabilního dětského koutku:

Konzultace:
Úvodní konzultace – nabídka možností dětského koutku.
Průběžné konzultace při přípravách dětského koutku (docházka a kontrola stavebních úprav, konzultace s příslušnými úřady atd.)

Právní poradenství:
Jaká varianta v péči o děti je pro Vaši firmu nejvýhodnější? (Týká se zejména zájemců o porovnání s FMŠ)

Návrh stavebních úprav interiéru nebo exteriéru:
Konzultace s architektem, bytovým designérem.

Časový harmonogram příprav:
Časový rozvrh termínů, které Vám dají přehled, jak dlouho vám potrvají přípravy projektu dětského koutku a odhad termínů samotné realizace projektu.

Finanční rozpočet:
Stavební úpravy
Vnitřní vybavení po položkách (šatna, herna, sociální zařízení, hračky, drobný materiál atd.)
Vnější vybavení po položkách (hřiště)
Provoz po položkách

Výběr kvalifikovaného personálu:
Důraz je kladen na osobní kontakt. Do vašeho dětského koutku vybereme pouze uchazeče osobně vyzkoušené v praxi.

Srovnávací studie:
Rozdíl dětský koutek x firemní mateřská školka
Finanční rozdíl provozování dětského koutku x firemní mateřské školky + náklady na zaškolení nových zaměstnanců apod.

Prostory pro provozování dětského koutku:
Disponujete vlastními prostory? Prověříme, zda jsou vhodné k realizaci projektu dětského koutku.
Nemáte ve vaší firmě prostorové kapacity na provozování dětského koutku? Pomůžeme vám najít řešení!  

 

V případě zájmu vám zajistíme i dílčí části projektu dle níže uvedené nabídky.


Žít spolu o.p.s.

ŽÍT SPOLU o.p.s.

Golčova 24/7, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Tel: 777 262 979 • info@zitspolu.czwww.zitspolu.cz